CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   12265
 • Tổng số xếp giá:   26033
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   0
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Quản lí hoạt động thực hành sư phạm của của học sinh ở Trường Trung cấp Sư phạ...
  2 Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các Trường Trung học phổ thông quận Long Biê...
  3 Quản lí hoạt động dạy môn ngữ văn tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đoàn ...
  4 Quản lí hoạt động dạy học theo mô hình STEM ở các trường tiểu học quận Hoàn Ki...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: dành cho sinh viên ... (103)
  2 Giáo trình kinh tế học giáo dục : Trương Thị Thúy Hằng, Dương Thị Hoàng Yến (102)
  3 Giáo trình pháp luật kinh tế : Nguyễn Hợp Toàn (chủ biên), Vũ Văn Ngọc, Nguyễ... (51)
  4 Tâm lí học xã hội : Giáo trình / Cao Xuân Liễu (51)
  5 Giáo trình khoa học quản lí giáo dục / Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (chủ biên), Lê T... (39)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   2/  2019
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28    
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện