CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   11752
 • Tổng số xếp giá:   24588
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   0
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Quản lí bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trung học phổ thô...
  2 Quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội ...
  3 Kĩ năng tư duy phản biện trong hoạt động học tập của sinh viên Khoa Giáo dục H...
  4 Biểu hiện stress trong hoạt động học tập của sinh viên Khoa Giáo dục Học viện ...
  5 Tạo môi trường nghiên cứu khoa học cho sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục / ...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối khô... (45)
  2 Giáo trình kinh tế học giáo dục : Trương Thị Thúy Hằng, Dương Thị Hoàng Yến (42)
  3 Giáo trình phương pháp tính / Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên), Vũ Hữu Nhự (39)
  4 Giáo trình khoa học quản lí giáo dục / Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (chủ biên), Lê T... (36)
  5 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: dành cho sinh viên ... (31)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   10/  2017
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện