CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   11326
 • Tổng số xếp giá:   24090
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   0
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế / Trần Nguyễn Khánh Phong (Tuyển ch...
  2 Đặc trưng văn hóa nghệ thuật dân gian ở hai nhánh Raglai Nam và Bắc tỉnh Ninh ...
  3 Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian / Nguyễn Khắc Xương ( Nghiên c...
  4 Các vấn đề của nhà nước và chính phủ / Viện Thông tin Khoa học Xã hội
  5 Triết học - những vấn đề mới trong lí luận và thực tiễn (2015) / Viện Thông t...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Toán học cao cấp/ Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Tập 2, Phé... (42)
  2 Giáo trình pháp luật đại cương / Mai Hồng Quỳ chủ biên (39)
  3 Bài tập toán cao cấp / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Tập 3,... (33)
  4 Kĩ thuật lập trình C: cơ sở và nâng cao/ Phạm Văn Ât (33)
  5 Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng / Phạm Văn Ất, Lê Trường Thông (32)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   3/  2017
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện