CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   12076
 • Tổng số xếp giá:   25766
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   0
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Quản lí hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh các trường tiểu học huyện ...
  2 Microsoft Office 2013 : ProjectLearn / Glen J. Coulthard, Michael Orwich, Ju...
  3 Quản lí hoạt động hỗ trợ sinh viên nội trú tại Đại học quốc gia Hà Nội / Nguy...
  4 Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở huyện Tiền Hải, tỉnh Thá...
  5 Quản lí đào tạo theo định hướng phát triển năng lực người học ở Trường Đại học...
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: dành cho sinh viên ... (62)
  2 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối khô... (54)
  3 Giáo trình kinh tế học giáo dục : Trương Thị Thúy Hằng, Dương Thị Hoàng Yến (53)
  4 Giáo trình tham vấn tâm lí / Trần Thị Minh Đức (46)
  5 Tâm lí học giáo dục / Phạm Thanh Nghị (43)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   6/  2018
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện