CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   11624
 • Tổng số xếp giá:   24398
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   0
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Thơ văn Nguyễn Án : Phạm Ngọc Lan, Phạm Văn Ánh (Biên soạn)
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối khô... (50)
  2 Giáo trình khoa học quản lí giáo dục / Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (chủ biên), Lê T... (39)
  3 Giáo trình kinh tế học giáo dục : Trương Thị Thúy Hằng, Dương Thị Hoàng Yến (39)
  4 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: dành cho sinh viên ... (35)
  5 Bài tập toán cao cấp / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Tập 3,... (34)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   8/  2017
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện