CHÀO MỪNG TỚI THƯ VIỆN
 • Tổng số ấn phẩm đơn bản:   11993
 • Tổng số xếp giá:   25652
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ:   0
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  STTNhan đề
  1 Dấu xưa ... nền cũ... đất Ninh Hòa : Võ Triều Dương
  2 Quản lí hoạt động dạy học theo phương thức đào tạo e-learning tại Viện Đại học...
  3 Quản lí đổi mới hoạt động dạy học tại Trường Trung học cơ sở Mai Động, quận Ho...
  4 Làng nghề truyền thống tỉnh Hưng Yên / Hoàng Mạnh Thắng (Chủ biên), Dương Thị...
  5 Đồng dao dân tộc Tày : Nghiên cứu / Hoàng Thị Nhuận, Nông Thị Huế
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối khô... (58)
  2 Giáo trình kinh tế học giáo dục : Trương Thị Thúy Hằng, Dương Thị Hoàng Yến (57)
  3 Giáo trình tham vấn tâm lí / Trần Thị Minh Đức (47)
  4 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: dành cho sinh viên ... (42)
  5 Tâm lí học giáo dục / Phạm Thanh Nghị (41)
  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   4/  2018
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  ILL
  Mượn tài liệu ở các thư viện khác
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện