Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Nguyễn Công Khanh
Nghệ thuật hiểu thấu tâm lí người khác / Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Minh Đức
H: Thanh niên, 2047
234tr; 20cm
Call Number: 153.6 NG-KH
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
HVQL: KTK [ Rỗi ]  Sơ đồ
08746-50
Tổng số bản: 5
Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Logic học đại cương: hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm/ Phạm Quỳnh
Giáo trình tham vấn tâm lí / Trần Thị Minh Đức
Biện pháp quản lí công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường đại học Đại Nam / Đỗ Ngọc Sơn
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận