Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Shure, Myrna B
Cha mẹ giỏi con thông minh : Giúp bạn giải quyết những vấn đề rắc rối thường ngày trong nuôi dạy con cái / Myrna B. Shure; Khánh Toàn, Thu Hương dịch
H.: Văn hóa Thông tin, 2010
340tr; 21cm
Call Number: 158 SH-M
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
HVQL: KTK [ Rỗi ]  Sơ đồ
08458-60
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Nghệ thuật hiểu thấu tâm lí người khác / Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Minh Đức
Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường Tiểu học thị trấn Lâm huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định/ Dương Thị Hương
Sức mạnh của ngôn ngữ không lời / Carol Kisney Goman; Biên dịch: Đặng Ngọc Thanh Thảo, Minh Tươi
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận