Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Khoá luận
Thông tin mô tả: Dương Thị Hương
Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường Tiểu học thị trấn Lâm huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định/ Dương Thị Hương
H.: Học viện Quản lý giáo dục, 2011
59tr: phụ lục; 27cm
Call Number: 372.12 DƯ-H
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
HVQL: KLV [ Rỗi ]  Sơ đồ
KL00015
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh tiểu học: tài liệu dành cho giáo viên tiểu học / Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Bùi Thị Thúy Hằng
Giáo dục kĩ năng ứng phó với tình trạng khẩn cấp cho học sinh Trường Tiểu học Yết Kiêu – Hà Đông – Hà Nội / Ngô Thị Kiều Trang
Giáo trình tâm lí học phát triển / Trương Thị Khánh Hà
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận