Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Goman, Carol Kisney
Sức mạnh của ngôn ngữ không lời / Carol Kisney Goman; Biên dịch: Đặng Ngọc Thanh Thảo, Minh Tươi
Tp Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2010
215tr.; 20.5cm
Call Number: 158 GO-CA
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
HVQL: KTK [ Rỗi ]  Sơ đồ
11532-4
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Logic học đại cương: hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm/ Phạm Quỳnh
Biện pháp quản lí công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường đại học Đại Nam / Đỗ Ngọc Sơn
Quản lí hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bắc Giang / Nguyễn Thị Chi
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận