KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  34  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Almanach - Những nền văn minh thế giới/ Hoàng Minh Thảo chủ biên, Đinh Ngọc Lâm, Nguyễn Vịnh Phúc... ; Thế Trường, Xuân Hòa dịch . - H.: Văn hóa thông tin, 1997 . - 2048tr : minh họa; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 06759
 • DDC : 030
 • 2 Almanach 5000 năm nền văn minh thế giới / Chu Hữu Chí, Khương Thiếu Ba; Trung tâm Unesco, Ngô Văn Tuyển, Thái Hoàng . - H.: Văn hóa thông tin, 2004 . - 1240tr : minh họa; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 06516
 • DDC : 030
 • 3 Báo cáo kết quả dự báo dân số Việt Nam, 1999-2024/ Tổng cục thống kê, Dự án VIE/97/P14 . - H.: Thống kê, 2000 . - 163tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 06711
 • DDC : 306.4
 • 4 Các giải pháp phát triển kinh tế xã hội Việt Nam thế kỉ XXI / Trần Xuân Kiên . - H: Thanh niên, 2003 . - 146tr; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 06056, 06057
 • DDC : 338.9
 • 5 Chiến lược - Kế hoạch - Chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2010/ Nguyễn Mạnh Hùng . - H: Thống kê, 2004 . - 872tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 06800
 • DDC : 338.9
 • 6 Con đường đi đến năm 2015 Hồ sơ của tương lai/ John L. Petersen . - H.: Chính trị Quốc gia, 2000 . - 530tr; 22cm
 • Thông tin xếp giá: 10054
 • DDC : 001.4
 • 7 Con người và văn hóa Việt Nam trong thời kì đổi mới và hội nhập / Nguyễn Văn Dân . - H.: Khoa học xã hội, 2009 . - 361tr; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 08788, 08789
 • DDC : 306
 • 8 Dự báo giáo dục vấn đề và xu hướng/ Hà Thế Ngữ chủ biên . - H.: Viện khoa học Giáo dục Việt Nam, 1989 . - 208tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 04770-04772, 12939
 • DDC : 370
 • 9 Dự báo thế kỷ 21 / Xuân Du, Trần Thanh, Nguyễn Thanh Bích, Trần Đăng Thao dịch . - H. : Thống kê, 2000 . - 1007tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 10226, 10227
 • DDC : 303.49
 • 10 Kết quả dự báo dân số cho cả nước, các vùng địa lí - kinh tế và 61 tỉnh/thành phố Việt Nam, 1999-2024 . - H: Thống kê, 2001 . - 779tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 06709, 06710
 • DDC : 306.4
 • 11 Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản toàn cầu : Xã hội mở bị hiểm nguy / George Soros . - H. : Khoa học xã hội, 2001 . - 491tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 06925, 06926
 • DDC : 330.12
 • 12 Kinh tế tri thức xu thế mới của xã hội thế kỉ XXI / Ngô Quý Tùng ; Người dịch: La Phong; HIệu đính: Đàm Xuân Tảo . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 . - 299tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 09308-09311
 • DDC : 330.1
 • 13 Một góc nhìn của tri thức / Nhiều tác giả. Tập 1 . - Tp.Hồ Chí minh: Trẻ, 2003 . - 537tr.; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 06020, 06021
 • DDC : 001
 • 14 Một góc nhìn của tri thức / Nhiều tác giả. Tập 3 . - Tp.Hồ Chí minh: Trẻ, 2003 . - 428tr; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 06024, 06025
 • DDC : 001
 • 15 Một góc nhìn của tri thức/ Nhiều tác giả. Tập 2 . - H.: Trẻ, 2003 . - 446tr; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 00434, 00435, 06022, 06023
 • DDC : 001
 • 16 Một số vấn đề về chính sách phát triển khoa học và công nghệ/ Nguyễn Văn Thuỵ ; Đặng Ngọc Dinh, Đặng Trọng Khánh, Trần Xuân Định. . - H.: Chính trị quốc gia, 1994 . - 375tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 10701
 • DDC : 354
 • 17 Nghiên cứu con người, giáo dục, phát triển và thế kỉ XXI : kỷ yếu hội ngghị khoa học quốc tế từ 27-29/7/1994 tại Hà Nội . - H. : Knxb, 1995 . - 456tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 09216
 • DDC : 300
 • 18 Những mặt trái của văn minh nhân loại Cái giá phải trả/ Quốc Trung . - H.: Văn hoá thông tin, 2004 . - 336tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 10268, 10269
 • DDC : 363.7
 • 19 Những thách thức của sự phát triển trong xã hội thông tin / Bùi Biên Hoà . - H. : Thông tin khoa học xã hội - chuyên đề, 2002 . - 208tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 10213, 10214, 10265, 10266, 10466, 10467
 • DDC : 621.382
 • 20 Những vấn đề cơ bản giáo dục học hiện đại Tài liệu dùng cho các trường ĐHSP, CĐSP, THSP, học viên cao học, nghiên cứu sinh, CBQL giáo dục, giáo viên phổ thông và đại học/ Thái Duy Tuyên . - H.: Giáo dục, 1998 . - 416tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 04673
 • DDC : 370.7
 • 21 Những vấn đề về chiến lược phát triển giáo dục trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá : Giáo dục tiểu học / Đặng Bá Lãm, Nguyễn Kế Hào . - H.: Giáo dục, 1998 . - 129tr; 29cm. - ( Kỉ yếu hội thảo )
 • Thông tin xếp giá: 09188
 • DDC : 370
 • 22 Những vấn đề về chiến lược phát triển giáo dục trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá : Giáo dục trung học chuyên nghiệp và dạy nghề / Đặng Bá Lãm, Nguyễn Đại Thành . - H.: Giáo dục, 1998 . - 144tr; 29cm
 • Thông tin xếp giá: 09190
 • DDC : 370
 • 23 Những vấn đề về chiến lược phát triển giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Giáo dục mầm non / Đặng Bá Lãm, Nguyễn Quang Thái, Phạm Tất Dong . - H.: Giáo dục, 1998 . - 144tr; 29cm. - ( Kỉ yếu hội thảo )
 • Thông tin xếp giá: 09187
 • DDC : 370
 • 24 Những vấn đề về chiến lược phát triển giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Giáo dục thường xuyên / Đặng Bá Lãm, Cù Quang Mạc . - H.: Giáo dục, 1998 . - 231tr : bảng, hình vẽ; 29cm. - ( Kỉ yếu hội thảo )
 • Thông tin xếp giá: 09191
 • DDC : 370
 • 25 Quản lí trong thế kỉ 21/ Subir Chowdhury, Hamid Bouchiki, Dave Urich: Lê Minh Hồng dịch . - H.: Giao thông vận tải, 2006 . - 375tr; 24cm
 • DDC : 658
 • 26 Thế giới phẳng/ Thomas L. Friedman . - Tp. HCM: Nxb Trẻ, 2005 . - 827tr; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 00137, 00138
 • DDC : 303.4
 • 27 Thế kỉ XXI làm lãnh đạo như thế nào/ Chu Trọng Lương ; Nguyễn Quốc Siêu biên dịch . - H: NXB Hà Nội, 2003 . - 505tr; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 05459
 • DDC : 658
 • 28 Thế sự một góc nhìn/ Nguyễn Sĩ Dũng . - H: Tri thức, 2007 . - 312tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 01860, 01861
 • DDC : 321
 • 29 Tiềm năng Việt Nam thế kỉ XXI . - H.: Thế giới, 2001 . - 647tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 05824, 05825
 • DDC : 338.9
 • 30 Tư duy chiến lược và khoa học mới/ T. Irene Sanders; Chu Tiến Anh dịch . - H.: Tri thức, 2006 . - 296tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 00443, 01400, 03898-03900
 • DDC : 153.4