KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  14  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cẩm nang quản trị kinh doanh : Nghệ thuật quyết định sách lược / Robert Heller; Nguyễn Thị Thiên Hương, Trần Thị Thu Hà dịch . - H.: Văn hoá thông tin, 2004 . - 91tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 05619, 05620, 05774, 05850
 • DDC : 658
 • 2 Chiến lược - Kế hoạch - Chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2010/ Nguyễn Mạnh Hùng . - H: Thống kê, 2004 . - 872tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 06800
 • DDC : 338.9
 • 3 Chủ nghĩa tự do mới / Phạm Quốc Trung . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 170tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 11161, 11162
 • DDC : 330
 • 4 Con đường đi đến năm 2015 Hồ sơ của tương lai/ John L. Petersen . - H.: Chính trị Quốc gia, 2000 . - 530tr; 22cm
 • Thông tin xếp giá: 10054
 • DDC : 001.4
 • 5 Cộng đồng kinh tế ASEAN (APEC) : Bối cảnh kinh tế và kinh nghiệm quốc tế / Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 256tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 17009, 17010
 • DDC : 337.1
 • 6 Đón đầu xu hướng : Chiêu thức ẩn giấu trong những trào lưu văn hóa, thông tin, công nghệ và kinh tế / Rohit Bhargava, Đặng Việt Vinh dịch . - H. : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2016 . - 294tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 18764, 18765
 • DDC : 658.4
 • 7 Kinh tế thế giới 1993 và triển vọng/ Kim Ngọc . - H.: Khoa học xã hội, 1994 . - 208tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 10456
 • DDC : 330
 • 8 Nghệ thuật làm lãnh đạo trong thế kỉ mới/ Nguyễn Bá Cao . - H.: Văn hoá - Thông tin, 2006 . - 422tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 00041
 • DDC : 158
 • 9 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế- xã hội ở Việt Nam/ Tô Xuân Dân, Nguyễn Thành Công . - H.: Chính trị quốc gia, 2006 . - 474tr; 21cm
 • DDC : 337.1
 • 10 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế- xã hội ở Việt Nam/ Tô Xuân Dân, Nguyễn Thành Công . - H.: Chính trị quốc gia, 2006 . - 474tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 00083
 • DDC : 337.1
 • 11 Tiềm năng Việt Nam thế kỉ XXI . - H.: Thế giới, 2001 . - 647tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 05824, 05825
 • DDC : 338.9
 • 12 Viết theo dòng đổi mới tư duy kinh tế / Đào Xuân Sâm . - H. : Nxb Thanh niên, 2000 . - 359tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 10505
 • DDC : 330
 • 13 Việt Nam con hổ đang chuyển mình/ Brain Van Arkadie, Raymond Mallon; Trần Thị Mai Khoa, Hoàng Gia Hải Hoàng dịch . - H.: Thống Kê, 2004 . - 263tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 05991-05994
 • DDC : 330.9
 • 14 Việt Nam hướng tới 2010 Tuyển tập báo cáo phối hợp nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam . - H.: Chính trị quốc gia, 2001 . - 621tr; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 10671, 10672
 • DDC : 338.9