KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  349  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 "Phá rào" trong kinh tế vào đêm trước đổi mới / Đặng Phong . - Tái bản lần thứ 2. - H.: Tri thức, 2013 . - 530tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 14361, 14362
 • DDC : 330.9
 • 2 100 tình huống trong quản lí/ B.O. Suftsuk ; Dịch: Bùi Quốc Khánh, Lê Trọng Hiển, Nguyễn Cầm Sinh . - H., 1985 . - 176tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 04790-04792
 • DDC : 658
 • 3 192 nước trên thế giới/ Mai Lý Quảng chủ biên, Đỗ Đức Thịnh, Nguyễn Đức Dương. . - H.: Thế giới, 2000 . - 651tr : bản đồ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 06860
 • DDC : 913
 • 4 198 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới / Mai Lý Quảng, Đỗ Đức Thịnh . - H : Thế giới, 2002 . - 1017tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 10370
 • DDC : 913
 • 5 217 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới/ Nguyễn Quán . - H: Thống kê, 2003 . - 788tr; 25cm
 • Thông tin xếp giá: 06694
 • DDC : 910
 • 6 30 năm phát triển kinh tế và văn hóa của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa . - H.: Sự thật, 1978 . - 205tr; 19cm Minh hoạ
 • Thông tin xếp giá: 04018, 04019, 13532
 • DDC : 338.9
 • 7 35 năm kinh tế Việt Nam 1945-1980 / Đào Văn Tập, Lê Hồng Tâm, Nguyễn Huy . - H.: Khoa học xã hội, 1980 . - 282tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 10774, 13011, 13012
 • DDC : 330
 • 8 500 tình huống quản lí và các qui định của pháp luật khi xử lí : Sổ tay giám đốc / Nguyễn Hoàng Linh, Vũ Xuân Tiền. Tập 1 . - H. : Lao động - Xã hội, 2000 . - 348tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 05064-05066
 • DDC : 658.15
 • 9 500 tình huống quản lí và các qui định của pháp luật khi xử lí : Sổ tay giám đốc / Nguyễn Hoàng Linh, Vũ Xuân Tiền. Tập 3 . - H. : Lao động - Xã hội, 2000 . - 395tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 05070-05072
 • DDC : 658.15
 • 10 500 tình huống trong quản lí và các qui định của pháp luật khi xử lí : Sổ tay giám đốc / Nguyễn Hoàng Linh, Vũ Xuân Tiền. Tập 2 . - H. : Lao động - Xã hội, 2000 . - 363tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 05067-05069
 • DDC : 658.15
 • 11 A billion bootstraps : Microcredit, barefoot banking, and the business solution for ending poverty / Phil Smith, Eric Thurman . - A: Mc Graw Hill, 2007 . - 224tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: KNV00726, KNV00727
 • DDC : 338.91
 • 12 A war like no other : The truth about China's challenge to America / Richard C. Bush, Michael E. O' Hanlon . - A : John Wiley & Sons, 2007 . - 225tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: KNV00449
 • DDC : 338.6
 • 13 Bài học thành công và thất bại:Bí quyết kinh doanh của doanh nghiệp/ Bảo Khánh . - H: Lao động xã hội, 2005 . - 271tr; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 00148, 06592
 • DDC : 650.1
 • 14 Bách Khoa toàn thư về thế giới Khắc Thành, Lệ Xuân, Xuân Hà, Việt Anh, Long Vân . - TP.Hồ Chí Minh: Trẻ, 1994 . - 203tr; 29cm. - ( Tủ sách tri thức và phát triển )
 • Thông tin xếp giá: 05791
 • DDC : 030
 • 15 Báo cáo phát triển thế giới 2002: Xây dựng Thể chế hỗ trợ thị trường/ Vũ Hoàng Linh dịch; Vũ Cương hiệu đính . - H.: Chính trị quốc gia, 2002 . - 352tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 05813, 05814
 • DDC : 338.9
 • 16 Bùng nổ và phát triển kinh tế trong thế kỉ 21 / Frank Vogl, James Sincliar ; Huỳnh Văn Thanh dịch . - H : Thống kê, 2003 . - 280tr ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: 10203, 10204
 • DDC : 330
 • 17 Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay / Lưu Ngọc Trịnh, Lê Văn Sang, Chu Đức Dũng, Phạm Hồng Tiến.. . - H: Giáo dục, 2002 . - 444tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 10190, 10191
 • DDC : 331.11
 • 18 Các lí thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam: sách kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia . - H.: Chính trị quốc gia, 2010 . - 442tr.; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: 12379, 12380
 • DDC : 330.1
 • 19 Các ngành dịch vụ Việt Nam - năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế/ Nguyễn Hữu Khải, Vũ Thị Hiền . - H: Thống kê, 2007 . - 335tr; 24cm
 • Thông tin xếp giá: 01574
 • DDC : 338.4
 • 20 Các nhà Việt Nam học nước ngoài viết về Việt Nam / Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang, Trần Đoàn Lâm.... Tập 1 . - H: Thế giới, 2002 . - 757tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 10476
 • DDC : 300
 • 21 Các nhà Việt Nam học nước ngoài viết về Việt Nam / Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang, Trần Đoàn Lâm.... Tập 2 . - H: Thế giới, 2002 . - 897tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 10477
 • DDC : 300
 • 22 Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới trước ngưỡng cửa thế kỉ XXI Thông tin tổng hợp/ B.s: Đoàn Mạnh Giao, Trần Đình Nghiêm (Ch.b), Nguyễn Công Hóa. . - H.: Văn phòng Chính phủ, 2001 . - 831tr : hình vẽ, bản đồ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 07077
 • DDC : 910
 • 23 Các vấn đề của nhà nước và chính phủ / Viện Thông tin Khoa học Xã hội . - H. : Viện Thông tin Khoa học Xã hội, 2016 . - 7 tài liệu ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 18972
 • DDC : 320.9
 • 24 Các vấn đề về kinh tế thế giới, kinh tế tri thức : 13 tài liệu / Viện Thông tin khoa học xã hội Trung tâm khoa học và nhân văn quốc gia . - H.: Viện thông tin khoa học xã hội, 2002 . - 13 tài liệu; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 09465, 13614
 • DDC : 330.9
 • 25 Cải cách hành chính và cải cách kinh tế Sách thamkhảo/ Từ Điển . - H.: Chính trị quốc gia, 2001 . - 193tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 04915-04917
 • DDC : 352.3
 • 26 Cải cách và sự phát triển : Tiểu luận / Nguyễn Trần Bạt . - H. : Hội nhà văn, 2005 . - 398tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: 10503, 10504
 • DDC : 303
 • 27 Cải tổ căn bản công tác quản lí kinh tế/ M.X. Goócbachốp . - H.: Sự thật, 1987 . - 174tr; 19cm
 • Thông tin xếp giá: 04894
 • DDC : 658.1
 • 28 Châu Á - Thái Bình Dương những mối quan hệ trong khu vực (2010 - 2014) / Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Quyển 4 . - H. : Viện Thông tin Khoa học Xã hội, 2015 . - 10 tài liệu ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 18954
 • DDC : 320.9
 • 29 Châu Á - Thái Bình Dương những vấn đề nổi trội (2010 - 2014) / Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Quyển 1 . - H. : Viện Thông tin Khoa học Xã hội, 2015 . - 10 tài liệu ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 18951
 • DDC : 320.9
 • 30 Châu Á - Thái Bình Dương những vấn đề nổi trội (2010 - 2014) / Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Quyển 2 . - H. : Viện Thông tin Khoa học Xã hội, 2015 . - 10 tài liệu ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: 18952
 • DDC : 320.9